Jack Dorsey says Square may build open-source mining system as Bitcoin passes $62,000

2021.10.16 00:44 ZoolShop Jack Dorsey says Square may build open-source mining system as Bitcoin passes $62,000

Jack Dorsey says Square may build open-source mining system as Bitcoin passes $62,000 submitted by ZoolShop to CoinTuta [link] [comments]


2021.10.16 00:44 PewdsSenpai I wonder what his motives were

I wonder what his motives were submitted by PewdsSenpai to dankmemes [link] [comments]


2021.10.16 00:44 Current_Action_9384 I (think) understand blockchain technology, but what are things like Olympus?

I understand blockchain technology, but what are things like Olympus? I believe it is traded on the eth blockchain?
I only understand how transactions work. I get really confused when introduced to legal contracts etc. When talking about things like Bitcoin investing, is it safe to say that you are essentially just trading currency? Vs Olympus which I think is an (attempt) at infrastructure?
When investing in things like Olympus, you’re essentially investing in the project correct? It’s not a coin?
Sorry. As a noob, I’m just so confused. It’s hard to get a straight learning path. There’s so many terms that get thrown around. Forgive me if this is stupid.
submitted by Current_Action_9384 to CryptoCurrency [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SortWatts Rebirth of the Strongest Empress Novel - Chapter 2229 - Evil Fruit (3)

submitted by SortWatts to WuxiaAndLightNovel [link] [comments]


2021.10.16 00:44 rocketpc21 Is a brother-in-law a family member for the purposes of a family gift of a used motor vehicle?

I am looking into gifting my car to my spouse's brother. Would I be able to gift it to him and avoid the HST? The Ontario site includes siblings and sons/daugthers-in-law in the exemption, but seems vague on siblings-in-law.
Thanks in advance.
submitted by rocketpc21 to legaladvicecanada [link] [comments]


2021.10.16 00:44 Own_Mood4158 Koneoppimisella tarkempia ja tehokkaampia menetelmiä uniapnean diagnostiikkaan

Filosofian maisteri Henri Korkalaisen väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia menetelmiä unirekisteröintien tehokkaampaan automaattiseen analysointiin, sekä tarkennettiin uniapnean vakavuuden määrittelemistä. Väitöstutkimuksessa osoitettiin, että koneoppimisen avulla voidaan arvioida unen rakennetta automaattisesti niin aivosähkökäyrän, kuin yksinkertaisen pulssioksimetrimittauksenkin perusteella. Nykyinen uniapnean vaikeusasteluokittelu ei kuvasta parhaalla mahdollisella tavalla vakavien terveyshaittojen riskiä.
Unihäiriöiden diagnostiikka pohjautuu suurelta osin unen rakenteen arviointiin, joka toteutetaan tunnistamalla univaiheet koko yön kestävistä rekisteröinneistä. Yleensä tämä vaatii sairaalassa suoritettavan yönaikaisen mittauksen, johon liittyy monimutkainen ja unta häiritsevä mittausasetelma. Tästä syystä uniapnean, länsimaiden yleisimmän unihäiriön, diagnostiikka perustuu useimmiten kotona suoritettaviin mittauksiin. Kotimittaukset eivät kuitenkaan yleensä mahdollista unen rakenteen arviointia, eikä tästä syystä esimerkiksi muita samanaikaisesti esiintyviä unihäiriöitä voida havaita. Uniapnean vakavuuden arvioinnissa käytetty apnea-hypopneaindeksi määräytyy suhteessa nukuttuun aikaan ja sen tarkka määrittäminen ilman unen rakenteen arviointia on vaikeaa. Tästä huolimatta uniapnean vakavuuden arvioinnissa käytetään samoja kliinisiä raja-arvoja riippumatta siitä, onko apnea-hypopneaindeksin määritykseen käytetty sairaalassa vai kotona suoritettuja mittauksia.
Nykyisin käytössä olevat uniapnean vaikeusasteluokat eivät kuvasta parhaalla mahdollisella tavalla vakavien terveyshaittojen riskiä, vaan käytössä olevat diagnostiset apnea-hypopneaindeksin raja-arvot ovat huomattavasti liian korkeat. Koneoppimismenetelmien avulla univaiheet voidaan tunnistaa aivosähkökäyrästä myös automaattisesti. Näiden menetelmien avulla analyysi voidaan suorittaa muutamissa sekunneissa, siinä missä unirekisteröinnin käsin tehtävä analysointi voi viedä jopa tunteja. Tämän lisäksi univaiheiden tunnistus voidaan toteuttaa tarkasti vain yhden mittauskanavan avulla, kun taas käsin tehtävä analyysi vaati useiden signaalien tarkastelua.
Koneoppimisen ansiosta unen rakennetta ja unen kestoa voidaan arvioida käyttämällä pelkästään pulssioksimetrin sormenpäästä mittaamaa signaalia eli fotopletysmogrammia. Tämä mittaus on osa kaikkia uniapnean diagnostisia mittauksia, ja nyt kehitetyt menetelmät voivat mahdollistaa unen rakenteen tarkan arvioinnin myös kotimittauksista. Unen rakenteen tarkka arvio parantaisi kotimittausten kliinistä käyttöarvoa ja tarkentaisi erityisesti nukutusta ajasta riippuvaa apnea-hypopneaindeksiä. Unen rakenteen automaattista arviointia voidaan entisestään parantaa suorittamalla univaiheiden tunnistaminen lyhyemmillä aikaikkunoilla, kuin mitä käsin tehtävässä analyysissa on mahdollista sen aiheuttaman työmäärän vuoksi.
Korkalaisen väitöstutkimus perustui laajoihin potilasaineistoihin, sisältäen yhteensä lähes 3000 uniapneapotilaan unen kliiniset rekisteröinnit. Näistä noin 2000 on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kerättyjä kotimittauksia ja noin 1000 australialaisessa Princess Alexandra -sairaalassa suoritettuja laajoja unitutkimuksia.
FM Henri Korkalaisen sovelletun fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Deep learning for next generation sleep diagnostics - Sophisticated computational methods for more efficient and accurate assessment of sleep and obstructive sleep apnea tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 2.10. Kuopiossa ja verkossa. Vastaväittäjänä toimii Postdoctoral Researcher Gonzalo Cesar Gutiérrez-Tobal, Universidad de Valladodid, Espanja, ja kustoksena dosentti Timo Leppänen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on englanti ja sitä voi seurata verkossa.
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/koneoppimisella-tarkempia-ja-tehokkaampia-menetelmia-uniapnean-diagnostiikkaan
submitted by Own_Mood4158 to sleepapneaandwomen [link] [comments]


2021.10.16 00:44 stepanmetior Far Cry 6 - Trailer (Remastered 8K 60FPS)

Far Cry 6 - Trailer (Remastered 8K 60FPS) submitted by stepanmetior to FarCryMemes [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SortWatts Pocket Hunting Dimension Novel - Chapter 2266 - The Huge Gift from Zhu Meng

Pocket Hunting Dimension Novel - Chapter 2266 - The Huge Gift from Zhu Meng submitted by SortWatts to WuxiaAndLightNovel [link] [comments]


2021.10.16 00:44 neen123456789 DUMB QUESTION PLS ANS

HW CAN ONE DIFFERENTIATE LEFT AND RIGHT SIDE OF BRAIN
submitted by neen123456789 to step1 [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SWAGGASAUR [FRESH SINGLE] Meitei - Happyaku​-​yachō

[FRESH SINGLE] Meitei - Happyaku​-​yachō submitted by SWAGGASAUR to indieheads [link] [comments]


2021.10.16 00:44 Montegomerylol Unidentified Leitmotif in Undyne's Theme

I've recently been binging on various analyses of Undertale's leitmotifs, but haven't come across any that identified the leitmotif that cameos in Undyne's theme at 0:12. I checked the wiki and it wasn't listed there either, nor did I find any immediate results here.
The Leitmotif
https://undertale.fandom.com/wiki/Undyne_(Soundtrack) (Has the audio)
It appears to be in B-flat minor, and after listening to incessantly I think it's a variation on Once Upon a Time in minor. If you transpose it up a couple notes, you get this:
Leitmotif Transposed
Once Upon a Time
It's not a 1:1 match with Once Upon a Time, but that's the only leitmotif in the game which jumps a full octave upward before descending to linger on a single note. Despite the slightly different rhythm and the third note conspicuously avoiding landing on the fifth, we know we're in Once Upon a Time the moment we hear it, and only become uncertain as it continues.
The fifth and sixth notes seem to line up with Once Upon a Time's second measure, but then the seventh note refuses the return to the tonic as we would expect. I think this section is a truncation, skipping the tonic and the third measure to merge with the fourth. The result is an ornamentation that, like the fourth, leads back to the tonic but does not explicitly arrive there.
So Why is Once Upon a Time here?
I think the simple answer is that Undyne, in her ominous armor, represents the first real, threatening echo of the war between Humans and Monsters.
In more depth, Once Upon a Time's opening two measures reflect the way Humans and Monsters mirror each other but are nevertheless different, while the last two represent how both can reach higher working together. It's almost like each of the first two measures is one race or the other jumping as high as it can, but neither can jump quite as high as when they add their efforts (and notes). It's these latter measures that are missing and warped from Once Upon a Time's appearance in Undyne's theme, representing Undyne's initial outlook and reluctance to accept you, the Human.
All that said, I am not a music major so I hope someone with better music chops can dig into this. I also hope this isn't just a case of poor googling on my part.
submitted by Montegomerylol to Undertale [link] [comments]


2021.10.16 00:44 Faction_Chief @USATODAY: This giant waterspout got dangerously close to a cruise ship in the Mediterranean. https://t.co/HAyj7wRIsQ

@USATODAY: This giant waterspout got dangerously close to a cruise ship in the Mediterranean. https://t.co/HAyj7wRIsQ submitted by Faction_Chief to NoFilterNews [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SortWatts Pocket Hunting Dimension Novel - Chapter 2267 - Lightning Cultivation Tool

Pocket Hunting Dimension Novel - Chapter 2267 - Lightning Cultivation Tool submitted by SortWatts to WuxiaAndLightNovel [link] [comments]


2021.10.16 00:44 Mufasa_the_Cat Perfectly balanced as all things should be

Perfectly balanced as all things should be submitted by Mufasa_the_Cat to PokemonTCG [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SuperiorArty [USA] [H] Super Mario All-Stars (SNES, CiB), Metroid Zero Mission, Switch Games, Gamecube games, Guitar Hero Games (Xbox 360/Wii) [W] PayPal

Hello! Had a some games a few digital codes for sale that I’m looking to offload at the moment. Please comment before PMing. Feel free to ask for images

For [Super Mario All-Stars](https://imgur.com/a/7gah4sG), I'm asking $135 shipped

For [Metroid Zero Mission](https://imgur.com/a/d99eXAu) (Loose), I was asking $85 shipped

Switch Games:

Shining Resonance Refrain Draconic launch edition (Steelbook edition): $50
Hades (CiB): $25
Dragon Quest XI: $45 shippedGamecube:

F Zero GX (Missing manual): $70 shipped

Super Smash Bros Melee (Missing Manual): $50 Shipped

Super Mario Sunshine (CiB): $40 shipped

Spartan: Total Warrior (missing manual): $25 shippedWith the Guitar Hero games, I had

Guitar Hero 2 (Xbox 360, missing manual)

Guitar Hero 5 (Xbox 360, CiB)

Guitar Hero: Warriors of Rock (Wii)

Guitar Hero: World Tour (Wii)

Take all four for $50 shipped oboFor Xbox One, I have:

Monster Prom XXL: $5
submitted by SuperiorArty to GameSale [link] [comments]


2021.10.16 00:44 joeco316 Who would you rather roster? PPR

View Poll
submitted by joeco316 to Fantasy_Football [link] [comments]


2021.10.16 00:44 lgats MedMen Enterprises, Inc - S-1 IPO Investment Prospectus

submitted by lgats to IPO [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SortWatts Losing Money to Be a Tycoon Novel - Chapter 1144 - Another Performance Art-Styled Announcement After 28 Months

Losing Money to Be a Tycoon Novel - Chapter 1144 - Another Performance Art-Styled Announcement After 28 Months submitted by SortWatts to WuxiaAndLightNovel [link] [comments]


2021.10.16 00:44 MajorRasta Love the Naruto/FairyTail music in this!

Love the Naruto/FairyTail music in this! submitted by MajorRasta to ShonenAnimeCollecting [link] [comments]


2021.10.16 00:44 avectra Im a new player and i wanna know about this game

Hi so I was looking for some interesting stuff and found this game. I was playing hearthstone before so making money with a game like hs sounds cool. so i have some questions to understand whats going on here 1. If my skill is better than enemy skill and we have deck of the same strength how many times out of 100 i will win? (coz in hs it was not only about skill with all the rng bs cars in newer updates) 2. can i accidentally buy something? i dont wanna spend any money before i understand anything. if i click something in game can it buy something? xd 3. ive a thread where is says that currently u cant withdraw money until some update or something which will make possible to sell some cards? so how exactly can i make money in this game xd (sorry if my questions r stupid i didnt sleep for some time)
submitted by avectra to GodsUnchained [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SortWatts Cultivation Chat Group Novel - Chapter 1720 - The Dragon Network Assistan

Cultivation Chat Group Novel - Chapter 1720 - The Dragon Network Assistan submitted by SortWatts to WuxiaAndLightNovel [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SortWatts Super Detective in the Fictional World Novel - Chapter 1162 - Don’t Ask, and I’ll Give You Two Car Services

Super Detective in the Fictional World Novel - Chapter 1162 - Don’t Ask, and I’ll Give You Two Car Services submitted by SortWatts to WuxiaAndLightNovel [link] [comments]


2021.10.16 00:44 princedwin Spooky Village Witch House Ambience ASMR 🧙‍♀️🍂 Horses, Church Bells, Spooky Wind, Carriages, Leaves [Intentional]

Spooky Village Witch House Ambience ASMR 🧙‍♀️🍂 Horses, Church Bells, Spooky Wind, Carriages, Leaves [Intentional] submitted by princedwin to asmr [link] [comments]


2021.10.16 00:44 Faction_Chief @USATODAY: Jussie Smollett's in-person trial is set to begin Nov. 29 in Judge James Linn's courtroom, which will be open to the public and press but closed to media cameras. https://t.co/oL6l1yHMUT

submitted by Faction_Chief to NoFilterNews [link] [comments]


2021.10.16 00:44 SortWatts Martial Peak Novel - Chapter 2400 - What Need Is There To Insist

Martial Peak Novel - Chapter 2400 - What Need Is There To Insist submitted by SortWatts to WuxiaAndLightNovel [link] [comments]


http://makarovo-dacha.ru